Navigace

Obsah

Územní plán

 

01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ zde ke stažení
02 HLAVNÍ VÝKRES zde ke stažení
03 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY zde ke stažení
04 VÝKRES VPSOA zde ke stažení
05 KOORDINAČNÍ VÝKRES zde ke stažení
06 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ zde ke stažení
07 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF A PUPFL zde ke stažení
ÚP BOHDALOVICE  OOP_TEXT zde ke stažení